RentFun.cz ‚ÄĘ Objednat

M√°te z√°jem o z√°bavu na kl√≠ńć vńćetnńõ instalace a RentFun obsluhy? VyuŇĺijte tento formul√°Ňô.

 

M√°te z√°jem koupit poukaz v RentFun ShowRoom? VyuŇĺijte tento formul√°Ňô.

 

M√°te z√°jem o samostatn√Ĺ pron√°jem techniky? VyuŇĺijte formul√°Ňô dole:

 

Jak to funguje?

ZavŇô√≠t

1   Rezervace
Pro ovńõŇôen√≠ dostupnosti zaŇô√≠zen√≠ pros√≠m vyplŇąte formul√°Ňô. Pro samostatn√Ĺ pron√°jem z√°bavn√© techniky pouŇĺ√≠vejte pros√≠m formul√°Ňô na t√©to str√°nce. Pro akce na kl√≠ńć vńćetnńõ obsluhy na akce RentFun.cz HOST, audio-video techniky, instalace/deinstalace pouŇĺ√≠vejte formul√°Ňô akce na kl√≠ńć. Po odesl√°n√≠ formul√°Ňôe ovńõŇô√≠me dostupnost zaŇô√≠zen√≠ a udńõl√°me rezervace na 48 hodin, pokud je voln√©. Objedn√°vka se st√°v√° z√°vaznou jenom po potvrzen√≠ smlouvy o pron√°jmu.

2   Smlouva o pron√°jmu
Po ovńõŇôen√≠ dostupnosti, zaŇ°leme V√°m pŇôehled objedn√°vky a pokud vyplnili jste pole pro z√°vaznou objedn√°vku, zaŇ°leme i smlouvu o pron√°jmu. PŇôi doruńćen√≠ kur√Ĺrem doba doruńćen√≠ nezapońć√≠t√°v√° se do ceny pron√°jmu. Na posledn√≠ den z√°bavy objedn√°me na VaŇ°i adresu kur√Ĺra, kter√Ĺ vyzvedne zaŇô√≠zen√≠ - nemus√≠te se o nic starat!

3   Z√°bava pro V√°s!
Po potvrzen√≠ smlouvy o pron√°jmu rezervace se stanov√≠ z√°vaznou objedn√°vkou a za p√°r hodin z√°bava bude pŇôipravena k expedici nebo osobn√≠mu odbńõru. Platbu lze prov√©st bankovn√≠m pŇôevodem, hotovńõ nebo dob√≠rkou. ŇĹ√°dn√° z√°loha se nevyŇĺaduje. Pokud se rozhodnete z√°bavu RentFun.cz nevyuŇĺ√≠vat, objedn√°vku mŇĮŇĺete zruŇ°it pŇôes e-mail.

Nevyhovuje V√°m to nebo m√°te ot√°zky? Kontaktujte n√°s: objednavka@cz.rentfun.eu.


 

Jm√©no *      RentFun
PŇô√≠jmen√≠ *      ńĆesko
Firma      RentFun.cz
E-mail *      info@cz.rentfun.eu
Telefon *      420 775577423

Z√°bava *        KusŇĮ *
       KusŇĮ  
       KusŇĮ  
       KusŇĮ  
       KusŇĮ  

Tématika nebo hry,
které se Vám líbí
 NapŇô. sport, auta nebo Dirt3, Rock Band

Zańć√°tek pron√°jmu *

 den
/
 mńõs√≠c
/
 rok
Konec pron√°jmu *

 den
/
 mńõs√≠c
/
 rok
Doruńćen√≠ *
 Osobn√≠ v Brnńõ 
 Kur√Ĺrem po ńĆR (169 Kńć, Po-P√° 9:00-18:00) 
 Zvol√≠m pozdńõji 
Vrácení *
 Osobn√≠ v Brnńõ 
 Kur√Ĺrem po ńĆR (169 Kńć, Po-P√° 9:00-18:00) 
 Zvol√≠m pozdńõji 
Adresa doruńćen√≠
 Svatopetrsk√° 35/7, Brno, ńĆR, 617 00
 (pokud objedn√°te doruńćen√≠/odbńõr kur√Ĺrem)
Platba *
 Hotovńõ nebo kartou v Brnńõ 
 Bankovn√≠m pŇôevodem 
 Dob√≠rkou (+65 Kńć) 
 Zvol√≠m pozdńõji 
Odkud jste se o n√°s dozvńõdńõli

PotŇôebujete d√°rkov√Ĺ poukaz? (detaily zde)

 Ano 
 Ne 
 Zvol√≠m pozdńõji 
Koment√°Ňôe,
kód na slevu

Nepovinn√° pole, vyplŇąte pro z√°vaznou objedn√°vku

Datum narození

 den
/
 mńõs√≠c
/
 rok
Adresa trval√©ho bydliŇ°tńõ nebo fakturańćn√≠ adresa
 Svatopetrsk√° 35/7, Brno, ńĆR, 617 00
IńĆO
 23456789 (pokud objedn√°v√°te jako firma)

Stisknut√≠m tlańć√≠tka ODESLAT souhlas√≠te s pouŇĺit√≠m a uloŇĺen√≠m VaŇ°√≠ch osobn√≠ch √ļdajŇĮ pro zpracov√°n√≠ objedn√°vky. Ochrana osobn√≠ch √ļdajŇĮ je pro n√°s dŇĮleŇĺit√° ‚Äď nikdy nepŇôed√°me je tŇôet√≠ stranńõ pro marketingov√© √ļńćely.

 

M√°te ot√°zky?


RentFun.cz e-mail z√°kaznick√©ho servisu.     objednavka@cz.rentfun.eu